češtinaenglishDeutsch
Park Hotel Průhonice Praha - domov mimo Váš domov!

Hotel Průhonice

Průhonice jsou významná, romantická a dynamicky se rozvíjející rezidenční obec v těsné blízkosti Prahy. Ač obec není přímo součástí Prahy, je Praha téměř na dosah ruky. Z těchto důvodů zvolilo Průhonice za svůj domov mnoho úspěšných osobností z kulturního, sportovního i podnikatelského života. Leží na území Středočeského kraje a okresu Praha – západ.

 

Mimořádná je poloha u překrásného   Průhonického parku   , který je součástí prestižního seznamu památek světového kulturního dědictví organizace UNESCO. Mezi nejvýznamnější památky patří též   Průhonický zámek   s románským kostelem Narození Panny Marie. První zmínky o obci jsou z roku 1187 v souvislosti s vysvěcením románské kaple Narození Panny Marie a z roku 1270, kdy byli jako purkrabí Pražského hradu jmenováni Zdislav a Oldřich z Průhonic. Průhonický park a zámek založil roku 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca ze starého šlechtického rodu z Portugalska.   Průhonický park   je vrcholným evropským krajinářským dílem, kde bylo ojedinělým způsobem využito původních domácích dřevin v kombinaci s dovezenými cizokrajnými dřevinami. Je umístěn v překrásném členitém území, kterým protéká potok Botič. Nejznámějším botanickým rodem pěstovaným v Průhonickém parku je pěništník - Rhododendron. Součástí parku je unikátní Alpinum s rozsáhlou sbírkou skalniček, trvalek a dřevin. Celková rozloha parku je 250 ha, délka parkových cest je přibližně 23 km. Park je velmi dobře znám i z mnoha pohádek, které zde byly natočeny a patří do zlatého fondu české kinematografie. Často bývá cílem výletů mnoha pražských rodin s dětmi. Průhonice pro tyto návštěvníky mají připraveno mnoho dobrých služeb (   ubytování   ,   stravování   i   kongresové služby   ), který nabízí i náš hotel a restaurace. Dnes v Zámku sídlí Botanický ústav Akademie věd ČR a je také využíván jako společensko-kulturní centrum. Je zde kavárna a v prostorách zámku je možné uspřádat svatbu či kongres. Na opačném konci Průhonic se nachází Dendrologická zahrada (o rozloze cca 73 hektarů), která je pod správou Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, a kde probíhají různé zajímavé akce jako např. výstavy rostlin (tulipánů, jiřinek …) či komentované exkurze.

 

Vzhledem k výborné poloze, občanské vybavenosti a dopravní obslužnosti si Průhonice vybralo mnoho společností a organizací za svoje sídlo nebo zde zřídily svoje provozovny (Správa jeskyní ČR, Alzheimercentrum Průhonice o.p.s. aj.). Obec je napojena na městskou hromadnou dopravu hlavního města Prahy a několik autobusových linek Vás pohodlně dopraví ke stanici metra Opatov. Velmi důležitá je též skutečnost, že se Průhonice nacházejí při dálnici D1 Praha – Brno – Vídeň, což je pro Park hotel velmi výhodné.

 

Průhonice procházejí v poslední době mohutným stavebním rozvojem. Postaveno bylo mnoho hotelů, restaurací a rodinných domů. Patří mezi ně také Park Hotel Průhonice a Restaurace Tarouca v Park Hotelu Průhonice. Náš hotel Parkhotel Průhonice nabízí příjemné   ubytování   , rodinnou atmosféru a restaurace výbornou kuchyni. Pro občany je zde fotbalové hřiště patřící tělovýchovné jednotě Spartak Průhonice, hřiště pro děti a mládež, nově zrekonstruovaná Sokolovna, hřiště pro skate-board, škola, mateřská škola, knihovna, banky, pošta, zdravotní středisko, lékárna a mnoho obchodů. O pořádek a bezpečí v obci se stará Obecní policie a Sbor dobrovolných hasičů. V obci a jejím okolí se také nachází kaskáda sedmi Holských rybníků z počátků 18. století a nově vybudované cyklostezky. Obec Průhonice je složena z několika částí jako např. Hole, Komárov a Rozkoš. V sousedství Průhonic se nachází obec Čestlice, ve které je velmi známý a rozsáhlý aquapark a obchodně-komerční zóna, kde je mnoho obchodů a autosalonů.

 

Vyžijte naše pozvání k   ubytování   v našem Park HoteluPrůhonicích u Prahy! Rozhodně stojí za to do Průhonic přijet a zažít jejich neopakovatelnou atmosféru!

 

© BOHEMI, spol. s r.o. | design Neofema, s.r.o.